Back to Top

06-285 507 16  info@holtmaninkoopenretail.nl

Inkoop algemeen

 

Inkoop is een algemeen begrip. De dikke van Dale geeft aan: 'goederen en/of diensten voor zich kopen'. Waar het in onze branche om gaat is, worden goederen voor de juiste prijs ingekocht en wat is dan de definitie van een juiste inkoopprijs. Veelal wordt er binnen een bedrijf vanuit gegaan dat er goed wordt ingekocht. De hamvraag blijft: is dit ook zo en op basis waarvan wordt dit gedacht? Veelal weten we niet hoe onze concurrenten inkopen en voor welke inkoopprijs. Is uw horizontale concurrentiepositie op inkoopgebied juist? Vaak heerst er in een bedrijf een soort gevoel: wij doen het goed.

Inkoop is en blijft voor een groot gedeelte mensenwerk. Een goed georganiseerde en gedocumenteerde inkoopafdeling is zeker in deze tijd een zo belangrijke vereiste om uw winstgevendheid te borgen of te verbeteren.

Heeft uw organisatie de juiste partners in business voor de lange termijn? Is de leveringsperformance optimaal? Is uw betalingstermijn marktconform? Is uw inkoopafdeling optimaal georganiseerd? Zijn uw inkoopcontacten op het juiste niveau? Is uw inkoop strategisch goed geborgd? Is er in uw organisatie voldoende aandacht voor daadwerkelijke inkoop?

Het zijn allemaal vragen die de scherpte van uw inkoopprijs beïnvloeden.

 

Een second opinion kan de ogen in uw organisatie openen. Niet alleen adviserend maar ook door zaken te regelen en te organiseren met als doel geld te verdienen. Om welke goederen of diensten het gaat, maakt veelal niet uit: een juiste inkoop aanpak is universeel en in vele branches toepasbaar.

Op de achtergrond uw bedrijf adviseren is een opportuniteit.

 

Mijn toegevoegde waarde binnen uw onderneming:

Organiseren en begeleiden van uw inkoopafdeling.

Sparren met u en uw inkopers over mogelijkheden.

Sourcen van alternatieve mogelijkheden.

Realiseren van inkoopvoordelen.

Twee weten meer dan een.

Volgen persoonlijke ontwikkeling inkopers.

Bezoeken van internationale beurzen.

Tijdelijke ondersteuning op uw inkoopafdeling bij onderbezetting.

Professionaliseren van uw inkoopafdeling.

Actuele kennis en relaties in de levensmiddelen branche.

Begeleiding bij moeilijke en gecompliceerde inkoop issues.

Realiseren van kostenreducties d.m.v. efficiency verbeteringen.

Borgen van uw inkoopvisie.

 

Mijn aanpak: analytisch sterk,daadkrachtig, initiatiefrijk en gedreven.

Inkoop retail
Inkoop producenten
Inkoop/verkoop